TOPnamen

U ontvangt een digitaal toponiemenbestand met de volgende gegevens:

  • het soort object dat met het toponiem wordt aangeduid
  • de x- en y-coördinaten van het object
  • op welk bladnummer de naam voorkomt

Beschrijving

TOPnamen is een digitaal gegevensbestand met geografische namen (toponiemen). Het bestand vermeldt alle toponiemen die op een kaartserie voorkomen, aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort. Ideaal om te visualiseren als laag over kaarten zonder geografische namen.

TOPnamen actualiteit

TOPnamen wordt ieder jaar geactualiseerd. Informatie over de meest recente levering van TOPnamen vindt u onder Documenten.

Gegevens in TOPnamen

TOPnamen is beschikbaar voor alle versies van topografische kaarten uit 6 kaartseries van het Kadaster.
In het bestand vindt u per toponiem de volgende gegevens:

  • het soort object dat het aanduidt, zoals een plaats, kanaal of rivier
  • de bladnaam en kaartnaam (geeft aan op welk bladnummer de naam voorkomt)
  • de precieze locatie van het object (x- en y-coördinaat in RD en ETRS89 coördinaten)
  • de lijn-geometrie van de naam (lijn door of langs de naam)
  • geleverd in het bestandsformaat Esri file geodatabase
     

Tarieven en Bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPnamen in Esri file-geodatabase formaat beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPnamen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.


 

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPnamen geldt de CC-BY licentie.