TOPgrenzen

Digitaal bestand met grenzen van Nederland:

  • gebaseerd op kadastrale en topografische gegevens
  • gegeneraliseerd naar het schaalniveau van TOP10NL
  • uitstekend te gebruiken voor het visualiseren van statistische informatie

Beschrijving

TOPgrenzen is een landsdekkend digitaal gegevensbestand dat alle gemeente-, provincie- en rijksgrenzen in Nederland bevat zoals deze voorkomen in TOP10NL. In TOP10NL zijn de grenzen gegeneraliseerd ten opzichte van de grenzen uit de Basisregistratie Kadaster.

TOPgrenzen actualiteit

Op TOPgrenzen ziet u de situatie zoals die was op 1 januari van het lopende kalenderjaar. Het bestand wordt jaarlijks in het eerste kwartaal geactualiseerd. De grenzen zijn als objectklasse 'Registratief gebied' ook een vast onderdeel van TOP10NL. TOP10NL wordt 5 keer per jaar geactualiseerd via PDOK.

Bestandsformaten GML en Shape

TOPgrenzen wordt geleverd in de bestandsformaten GML en Shape. Het GML bestand wordt geleverd in dezelfde structuur als TOP10NL. Bij de paragraaf Voorbeeld kunt u een demobestand downloaden.

Tarieven en Bestellen

Via de website Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is TOPgrenzen beschikbaar als open data. Voor de levering en het gebruik van TOPgrenzen worden geen kosten in rekening gebracht. De inwinnings- en beheerkosten worden gedekt vanuit de overheid.

Voorwaarden

Voor het gebruik van TOPgrenzen geldt de CC-BY licentie. Meer informatie over deze licentie vindt u op de Engelstalige website van Creative Commons.

Voorbeeld

Voorbeeldbestand TOPgrenzen