Tips voor gemeentelijke herontwikkeling

Verandering van de indeling van stedelijk gebied is bijna altijd lastig uit te voeren door versnipperd grondeigendom. Maar er zijn mogelijkheden om dit als gemeente goed uit te voeren. Fred Hobma en Friso de Zeeuw (TU Delft) en Sandra Suijkerbuijk en Jeroen Brandsma (Kadaster) geven tips.

Bouwclaim inzetten buiten bebouwde kom

Bij veel binnenstedelijke gebiedstransformaties zijn er vaak meerdere grondbezitters in beeld. Dat maakt het lastiger om een gebiedsverandering te starten. Fred Hobma van TU Delft vertelt dat bepaalde samenwerkingen wel tot ontwikkelingen leiden bij verdeeld grondeigendom. “Je kunt bijvoorbeeld de bouwclaim inzetten buiten de bebouwde kom. Hierbij wordt de gemeente tijdelijk eigenaar van alle gronden in het plangebied.”

Developing apart together

In binnenstedelijke gebieden, waar de gronden veel duurder zijn, is de bouwclaim minder geschikt. DAT (Developing Apart Together) is dan een nieuwe mogelijkheid. Bij deze samenwerking is de plangrens het resultaat van het proces en niet meer het startpunt. Dat laatste is wel zo bij de bouwclaim en Joint Ventures.

Samenwerking aangaan met ondernemers

Vaak vinden de gemeente en/of andere partijen dat de eigenaren of ondernemers in het gebied moeten deelnemen aan de al uitgedachte opgave. Maar eigenaren en ondernemers hebben zelf ook toekomstplannen. “Door bij de transformatieopgave rekening te houden met hun plannen, ontstaat er energie om mee te doen”, zegt Brandsma. “Verbind het gebiedsperspectief aan het eigenbelang van de eigenaren. Dan ontstaan er mooie dingen”, vult Sandra Suijkerbuijk aan.

Meer weten?

Lees het hele artikel op de website Stedelijkeinformatie.nl