Tarieven per 1 januari 2019

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast verhogen en verlagen we een aantal specifieke tarieven.

Het Kadaster wijzigt per 1 januari 2019 zijn tarieven. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%. Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Het Kadaster ziet een ontwikkeling van minder transacties in de vastgoedsector doordat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de tarieven voor 2019 goedgekeurd.

Belangrijkste aanpassingen:

Een toelichting op de bovenstaande aanpassingen en een volledig overzicht van de (nieuwe) tarieven per 1 januari 2019 vindt u op onze tarievenpagina.