Strategisch aankoopadvies

De rapportage geeft u inzicht in:

  • percelen die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van ruimtelijke doelen;
  • de instrumenten waarmee u deze grond kunt verwerven;
  • kansen en bedreigingen op de lokale grondmarkt.

Beschrijving

Als u ruimtelijke ontwikkelingen wilt realiseren, is het belangrijk op tijd te beginnen met het strategisch verwerven van grond. In een latere fase hebt u daar profijt van: grond is op de juiste locatie beschikbaar of er kan grond worden geruild. Het Kadaster adviseert u over de aankoop van grond voor het verwezenlijken van uw ruimtelijke doelen. Het rapport geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is de beste plaats om uw doelen te realiseren?
  • Op welke manier kunt u de benodigde grond vrijmaken?
  • Hoe zorgt u ervoor dat de grond op tijd beschikbaar is? 

Het beleidsdoel dat u wilt realiseren - bijvoorbeeld ruimte voor waterberging of nieuwe natuur - vormt de kern van de analyse. De resultaten presenteren we, voorzien van een advies, op kaarten. De informatie is hierdoor concreet en praktisch toepasbaar.

Tarieven

Strategisch aankoopadvies is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.