Splitsen van percelen met aanleveren meetgegevens

Zakelijke klanten kunnen zelf meetgegevens aanleveren bij het splitsen van percelen. Het Kadaster controleert de aangeleverde meetgegevens vooraf. Dat zorgt voor een snellere doorlooptijd. Voldoen de meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u voor de aangeleverde meetgegevens een vergoeding.

Beschrijving

Als notaris, gemeente, provincie, projectontwikkelaar of ingenieursbureau heeft u de mogelijkheid meetgegevens van nieuwe grenzen aan te leveren. Aan de hand hiervan kunnen we percelen voor u splitsen. De nieuwe grenzen leggen we op basis van deze meetgegevens vast in de Basisregistratie Kadaster.

 

Starterspakket

Bent u nog niet bekend met het aanleveren van meetgegevens? Maak dan gebruik van het 'starterspakket aanleveren meetgegevens'. Hierin vindt u beschrijvingen, handleidingen en hulpmiddelen voor het aanleveren van meetgegevens. U vraagt het starterspakket aan bij de Klantenservice Grenzen en Meting, 088-183 22 00 optie 1.

Tarieven

U beschrijft een grens in relatie tot bestaande grenzen en topografie en combineert die beschrijving met digitale meetgegevens. Voldoen die meetgegevens aan de kwaliteitsvoorwaarden van het Kadaster? Dan ontvangt u een vergoeding van € 147,00 per te factureren perceel. 

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Beschrijft u wel een grens maar levert u geen meetgegevens aan? Dan ontvangt u geen vergoeding. 

Tarieven en vergoedingen meetgegevens
Omschrijving   Regulier tarief splitsing zonder meetgegevens Vergoeding meetgegevens Tarief splitsing meetgegevens
Splitsen van percelen, per nieuw gevormd perceel € 440,00 € 147,00 € 293,00
Splitsen van percelen, met 50 of meer nieuw te vormen percelen (in hetzelfde (bouw)project gelegen en in 1 meting opgenomen), per nieuw perceel € 366,50 € 147,00 € 219,50

Doorlooptijden

Splitsing 

De totale doorlooptijd voor een opdracht ‘splitsing perceel’ is verdeeld in twee blokken. Een blok tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging en een blok na het versturen van de opdrachtbevestiging. De blokken worden gescheiden door de ondertekening van de offerte. Voor de beide blokken afzonderlijk staat een doorlooptijd van 10 werkdagen, dus 20 werkdagen voor het gehele proces. Wenst u geen offerte? Dan gaat het blok van vóór het versturen van de offerte naadloos over in het blok van na het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Afwijkende doorlooptijden

De ondertekening van de offerte kan van invloed zijn op de totale doorlooptijd van het gehele proces. Bijvoorbeeld: u heeft 5 werkdagen nodig voor de ondertekening van de offerte. De totale doorlooptijd kan dan uitkomen op 25 werkdagen (10 + 5 + 10). Om de doorlooptijd van 10 werkdagen tot aan het versturen van de opdrachtbevestiging te kunnen garanderen, is het belangrijk om de meetgegevens in één keer goed aan te leveren.

Als controle uitwijst dat de meetgegevens niet voldoen aan de voorwaarden, moet u ze opnieuw aanleveren. In dat geval start de doorlooptijd weer opnieuw. Bij meer dan 50 nieuw te vormen percelen stemmen we de levertijd met u af. 

Verificatieposten (voorlopige kadastrale grens)

De doorlooptijd voor een opdracht ‘verificatieposten perceel’ is drie maanden. Hierbij hanteren wij als ingangsdatum de datum en het tijdstip van het versturen van de opdrachtbevestiging. 

Leveringsvoorwaarden

Als u na de inhoudelijke afkeuring van de meetgegevens niet binnen 6 weken aan de leveringsvoorwaarden kunt voldoen, komen de aangeleverde meetgegevens te vervallen. Deze mogen niet meer opnieuw worden aangeleverd. Uiteraard is het altijd mogelijk de grenzen alsnog aan het Kadaster aan te wijzen, zodat een landmeter van het Kadaster de meting kan doen.

Wilt u meer weten over het aanwijzen van grenzen? Bekijk de pagina Erfgrenzen definitief vastleggen op onze particuliere website.