Samenwerken aan een betere informatievoorziening voor energietransitie (VIVET)

Op maandag 7 oktober 2019 ondertekende het Kadaster samen met 4 andere publieke instanties de samenwerkingsovereenkomst ‘Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie’ (VIVET).

Het doel is om de informatievoorziening voor de energietransitie te verbeteren. De overeenkomst helpt gemeenten en provincies aan snellere informatie tegen lagere kosten. Zo kunnen zij goede keuzes maken bij de overstap naar aardgasvrije en klimaatneutrale energiebronnen. Bijvoorbeeld het regionaal vertalen van de productie van zonnestroom. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grootschalige productie en kleinschalige productie, zoals zonnepanelen op daken van huizen.

Besluiten onderbouwen

De VIVET-overeenkomst werd gesloten door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Rijkswaterstaat (RWS) en het Kadaster, de ministeries faciliteren deze samenwerking. De ministeries zien dat de energietransitie en de klimaatafspraken van Parijs Nederland voor een enorme opgave stellen. Daarom willen zij gemeenten en provincies ondersteunen met een betere informatievoorziening. Zo kunnen zij sneller en tegen lagere kosten informatie verzamelen. Daarmee zijn ze dan beter in staat om onderbouwde besluiten te nemen over hun bijdrage aan de energietransitie.

Ruimtelijke geo-informatie Kadaster

Het Kadaster beheert en ontsluit geo-informatie en geeft ruimtelijk inzicht in vastgoed en grond. Het zet zijn kennis en data in voor maatschappelijke vraagstukken als energietransitie. 

Bekijk het volledige persbericht op de website Rijksoverheid.nl.