Samenvoegen van percelen

U kunt kadastrale percelen laten samenvoegen. Bent u een zakelijke gebruiker? Dan doet u dit eenvoudig zelf met de applicatie 'Verenig' in Mijn Kadaster.

Beschrijving

U kunt twee of meer kadastrale percelen laten samenvoegen tot één perceel. Na het samenvoegen ontstaat een nieuw perceel met een nieuw perceelnummer.

Percelen samenvoegen met ‘Verenig’

Doet u regelmatig een verzoek voor het verenigen van percelen? Dan is 'Verenig' interessant voor u. Met deze applicatie in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Meer informatie vindt u bij ‘Verenig’.

Wanneer kunnen percelen samengevoegd worden?

Alleen percelen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden samengevoegd. De belangrijkste voorwaarden:

De percelen:

  • zijn aangrenzend; 
  • staan op naam van dezelfde eigenaar;
  • hebben dezelfde (of geen) hypotheek.

Alle eisen waaraan de percelen moeten voldoen, vindt u in het document ’Voorwaarden voor het samenvoegen van percelen’ bij ‘Documenten’.

Wie mag een verzoek tot verenigen indienen?

De eigenaar van de percelen mag een verzoek indienen. Ook een notaris die percelen samenvoegt met de applicatie Verenig mag een verzoek indienen. Andere gebruikers van Verenig moeten gemachtigd zijn door de eigenaar van de percelen, als zij percelen willen samenvoegen waarvan zij geen eigenaar zijn. 

kunnen percelen die binnen de applicatie niet verenigd worden handmatig door het Kadaster worden verenigd?

Ja, percelen uit verschillende secties en/of gemeenten worden kosteloos verenigd, mits ze na vereniging niet te groot worden. Bij andere gevallen worden kosten in rekening gebracht. 

Tarief

Samenvoegen van percelen is kosteloos, mits gedaan met behulp van de applicatie Verenig.

Bestellen

Toegang tot Verenig aanvragen

Hebt u een abonnement op Mijn Kadaster? Dan kunt u toegang aanvragen tot de applicatie Verenig met het aanvraagformulier Verenig.
 

Offerte voor het samenvoegen van percelen

Hebt u geen toegang tot de applicatie Verenig? Dan kunt u een offerte aanvragen voor het samenvoegen van percelen met het aanvraagformulier Samenvoegen van percelen.

Verenig

Wat is Verenig?

Met de applicatie Verenig in Mijn Kadaster kunt u zelf percelen samenvoegen tot één perceel. Wij verwerken dit vervolgens direct in de kadastrale registratie. Binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek ontvangt u per e-mail het nieuwe perceelnummer. Het nieuw gevormde perceel mag niet groter zijn dan 700 x 1.000 meter.

Voor wie is Verenig beschikbaar?

Verenig is beschikbaar voor zakelijke klanten zoals het notariaat, provincies, gemeenten, woningcorporaties en andere overheidsgrootgrondbezitters. U kunt toegang aanvragen met het aanvraagformulier Verenig.

Hoe werkt de applicatie Verenig?

Hoe de applicatie werkt, kunt u stap voor stap bekijken in de instructiefilm op YouTube.

Een machtiging bijvoegen

In de applicatie Verenig kunt u een machtiging bijvoegen. Hiermee toont u aan dat het verzoek namens en volgens de wens van de eigenaar is uitgevoerd. Zodra u op de knop 'verzenden' klikt, verschijnt een invulscherm. Bij 'machtiging' kunt u de machtiging als bijlage meesturen.

Een voorbeeld van een tekst die u kunt gebruiken voor een machtiging is:
Ondergetekende .......... (eigenaar) verleent bij deze volmacht aan .......... (aanvrager) om uiterlijk .......... (datum) een verzoek tot verenigen middels de applicatie Verenig bij het Kadaster in te dienen voor het samenvoegen van percelen. Dit verzoek betreft de in eigendom aan eigenaar toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente........... sectie.......... nummer(s).......... (Deze volmachtverlening geschiedt met de macht van substitutie.)

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met het contactformulier Verenig.

Levering

Levertijd via de applicatie ‘Verenig’

Als de percelen samengevoegd kunnen worden, ontvangt u binnen 10 minuten na het verzenden van het verzoek het nieuwe perceelnummer. Als het niet mogelijk is om de percelen samen te voegen, ziet u dit direct op uw scherm.

Levertijd via het bestelformulier

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, wordt uw verzoek binnen 20 werkdagen verwerkt.