Resultaten driemeting Stelsel van Basisregistraties beschikbaar

Sinds maandag 31 maart zijn de resultaten van de driemeting Stelsel van Basisregistraties door CBS zichtbaar gemaakt in een dashboard

Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft vanaf 2014 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en onder begeleiding van de stichting ICT uitvoeringsorganisatie (ICTU) een monitor opgesteld waarmee de kwaliteit van het Stelsel van Basisregistraties gevolgd kan worden. 

Reden van de meting

De meting is uitgevoerd om de onderlinge samenhang van de registers te bestuderen. Hierbij wordt gekeken naar verschillende kwaliteitsindicatoren, zoals panden in de BAG die ook in de BGT voorkomen en andersom (BAG-BGT).

6 basisregistraties vergeleken

Bij deze driemeting is gekeken naar de volgende basisregistraties: de Basisregistratie Personen (BRP), de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Handelsregister (HR), de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ), de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Niet alle kwaliteitsmetingen zijn door CBS zelf uitgevoerd. Voor de BRK en BAG-BGT heeft het Kadaster geholpen door kwaliteitsindicatoren te berekenen en data op te leveren.

Conclusie

De belangrijkste conclusie die we uit deze meting kunnen trekken is dat bij elk van de kwaliteitsindicatoren over het algemeen sprake is van een goede match

Bekijk de resultaten

De resultaten en de technische toelichting van de kwaliteitsmetingen zijn maandag 31 maart door CBS gepubliceerd in een dashboard. Bekijk de resultaten op de Dashboards.CBS.nl.