Releasebericht LV WOZ 29 januari 2020

Nieuwe verwerkingssoorten, nieuwe CPA Digikoppelingen, nieuwe validatie mutatie & diverse bug fixes

Nieuwe verwerkingssoorten

In het verleden was het niet mogelijk om relaties te verwijderen of te vervangen in de Formele Historie: mutatiesoort F in combinatie met verwerkingssoort V of R.

Externe Test Omgeving (ETO)

De software leveranciers hebben met deze verwerkingssoorten kunnen testen op de ETO afgelopen maand. Nu voeren we deze wijziging door in de productie-omgeving zodat de gemeenten hier nog deze beschikkingsronde gebruik van kunnen maken.

Nieuwe validatie: 11-proef op BSN en RSIN

Wij komen het tegen dat gemeenten BSNs en RSINs insturen die niet correct zijn. Met deze validatie controleren wij of de ingestuurde gegevens voldoen aan de 11-proef. Deze controle voeren we alleen uit op nieuwe subjecten. Oude, te wijzigen subjecten hoeven niet aan deze validatie de voldoen zodat voor deze subjecten nog wel gemuteerd kan worden.

Foutmeldingen

Foutcode: LVWZ109

Omschrijving: Op te voeren natuurlijk persoon (NPS) heeft BSN dat niet voldoet aan de 11-proef

Details: [BSN]

 

Foutcode: LVWZ119

Omschrijving: Op te voeren niet-natuurlijk persoon (NNP) heeft een RSIN dat niet voldoet aan de 11-proef

Details: [NNP_ID]

Nieuwe CPA Digikoppelingen

Voor de LV WOZ zijn er nieuwe Digikoppelingen aangemaakt in de CPA creatievoorziening. We hebben de Digikoppelingen vernieuwd omdat we overgaan naar een nieuw platform waarmee wij in de toekomst meerdere koppelvlakken kunnen ondersteunen.

Massale Bevraging

Voor Massale Bevraging is zowel op productie als ETO een nieuwe Digikoppeling beschikbaar. Op de ETO kan alleen nog maar gebruik gemaakt worden van de nieuwe digikoppeling. Op de productie-omgeving geven we onze afnemers extra tijd om over te stappen, voorlopig blijven wij de oude digikoppeling ondersteunen. Het voordeel van de nieuwe Digikoppeling is dat er slechts 1 CPA aangemaakt hoeft te worden voor zowel de uitgaande als de inkomende ebMS berichten. Wij verzoeken iedereen die nog gebruik maakt van oude Massale Bevraging CPAs deze zo spoedig mogelijk te vervangen en nieuwe klanten om aan te sluiten met de nieuwe digikoppeling. 

Mutatieverwerking bronhouders

Voor de mutatieberichten is ook een nieuwe Digikoppeling beschikbaar. Voorlopig is deze is alleen beschikbaar voor leveranciers op de ETO. Na de beschikkingsronde van 2020 gaan we deze uitbreiden naar de productieomgeving.

Bugfixes Bevragen

Meegetaxeerde Oppervlakte werd ten onrechte geleverd

De grondoppervlakte werd ten onrechte geleverd in het veld meegetaxeerde oppervlakte bij WOZ-objecten. Dit is hersteld en de juiste oppervlakten worden weer in de juiste tags geleverd.

Gerelateerde, historieFormeelRelatie en bronDocument werd ten onrechte geleverd

In de Formele Historie laten we zoals voorgeschreven in de XSD de gerelateerde, historieFormeelRelatie en bronDocument weg. Voor de Materiele Historie laten we de gerelateerde en de historieFormeelRelatie weg. Dit omdat deze elementen geen Formele cq Materiele Historie hebben. Dit werd eerst meegeleverd en is nu hersteld.