Release 202002-01 kwaliteitsdashboard BGT

Release 202002-01 van het BGT kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.
Atlas opengeslagen

Op 4 februari 2020 is release 202002-01 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de pagina releasenotes.

Vragen? 

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT.