Release 1.16 Kwaliteitsdashboard BGT

Release 1.16 van het BGT Kwaliteitsdashboard is succesvol uitgerold.

Op 5 november 2018 is release 1.16 van het BGT Kwaliteitsdashboard van kracht. Voor informatie over de inhoud verwijzen wij u naar de releasenotes.

Vragen?

Voor vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie of over het Kwaliteitsdashboard kunt u contact opnemen met de klantenservice BGT. Dit werkt het snelst met het formulier contact over BGT