Premier Rutte reikt eerste eigendomsbewijzen uit als resultaat werk Kadaster in Colombia

Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. De eerste eigendomsbewijzen zijn uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos.

Premier Rutte heeft op 28 november in Colombia de eerste eigendomsbewijzen uitgereikt aan boeren in het dorpje Los Mandarinos. Het Kadaster helpt de Colombiaanse regering om na het FARC-tijdperk de landadministratie snel en efficiënt op te zetten. Het op naam hebben van grond biedt rechtszekerheid en veiligheid en maakt kredietaanvragen voor investeringen in het platteland mogelijk.

Ontwikkeling platteland kern vredesakkoord

Precies twee jaar geleden eindigde het gewapende conflict in Colombia na vijftig jaar strijd. Een van de belangrijkste punten in het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en rebellenbeweging FARC is ontwikkeling van het platteland. Landregistratie is een van de middelen om die ontwikkeling te bevorderen. Nederland helpt daarbij via het project Land in Peace. In enkele pilotgebieden wordt de zogeheten Fit for Purpose landregistratiemethodiek toegepast, met de bedoeling dat de Colombiaanse overheid deze aanpak gaat omarmen. De Fit for Purpose aanpak biedt de benodigde rechtszekerheid en is vele malen sneller en goedkoper dan de tot op heden gebruikte methoden. Met een stukje land op eigen naam wordt de omgeving veiliger. Bovendien kunnen boeren hiermee toegang krijgen tot bankkredieten waarmee investeringen gedaan kunnen worden.

In bijzijn van Colombiaanse Minister van Landbouw

17 Boeren in het dorp Los Mandarinos, gelegen in het noorden van Colombia, ontvingen hun eigendomsbewijs tijdens een feestelijke ceremonie. Na een speech van premier Rutte en de Colombiaanse Minister van Landbouw Andres Valencia kregen de boeren één voor één hun eigendomsbewijs uitgereikt. “Dit had ik nooit durven dromen”, sprak een van de nieuwe eigenaren geëmotioneerd. “Deze dag blijft me voor altijd bij."

Zelf land opmeten via app en GPS-antenne

Colombiaanse boeren meten, in aanwezigheid van een overheidsvertegenwoordiger, zelf hun land op met behulp van een GPS-antenne en een speciale app op een smartphone De methode is in die zin te vergelijken met de werkwijze in Nederland vóór de start van het Kadaster in 1832. Met als grote verschil dat de grenzen die de grondgebruikers in Colombia aanwijzen, via de GPS-ontvanger direct digitaal worden vastgelegd. De verzamelde data worden over bestaande luchtfoto’s gelegd en aangevuld met juridische informatie over de grond. Op deze manier zijn data direct gedigitaliseerd, wat zorgt voor een snelle landregistratie. Hoewel de boeren meestal geen formeel eigendomsbewijs hebben, hebben zij vaak wel een koopakte of een soort verklaring van erfrecht. Ook deze documenten worden geregistreerd tijdens het veldwerk. Na een openbare terinzagelegging van de resultaten en na een juridische toets door de Colombiaanse overheid, kunnen de eigendomsbewijzen worden toegekend. Met een feestelijke uitreiking zoals woensdag in Los Mandarinos. 

Lokale jongeren zijn het succes achter project

Na de uitreiking kwam Mathilde Molendijk aan het woord, regiomanager van het Kadaster in Latijns Amerika. “Het geheim van het succes achter dit project zijn de lokale jongeren. Doordat zij de streek kennen en zich supersnel de applicatie op de smartphone eigen maken, kunnen zij nog veel sneller het werk doen dan wij.” Vijf jongeren kregen een certificaat uitgereikt uit handen van Molendijk en premier Rutte voor hun excellente ondersteuning tijdens het veldwerk. De jongeren glunderden van trots van zoveel aandacht: “Ik zou wel in heel Colombia willen werken aan dit project, het draagt bij aan mijn ontwikkeling."

Nog veel werk te doen

Het project Land in Peace is een samenwerking tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Kadaster, het Colombiaanse landagentschap ANT, ITC (Universiteit Twente), de Colombiaanse Districtsuniversiteit en enkele Colombiaanse overheidsorganisaties. Er is nog veel werk te doen, aangezien 60% van het platteland in Colombia nog niet geformaliseerd is. Het project van het Kadaster in Colombia loopt door tot 2021. De grote uitdaging voor de komende jaren zal zijn dat de Colombiaanse kadasterautoriteiten deze methode op grote schaal gaan toepassen.