Pilot onderzoek vaststellen erfgenaamschap

Het Kadaster en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar (mogelijk) onbeheerde nalatenschappen en het opsporen van de erfgenamen in die nalatenschappen.

Er zijn meer dan 300.000 overleden personen die geregistreerd staan als rechthebbende in de Basisregistratie Kadaster (BRK). Als er geen eigenaar bekend is, kan deze administratieve toestand bij nabestaanden, private partijen en overheden allerlei financiële, administratieve en mogelijk maatschappelijke problemen veroorzaken. Denk hierbij aan correspondentie onverhoopt gericht aan ‘de erven van’, een grote ergernis van nabestaanden, zoals onderkend en aan de orde gesteld door de Nationale Ombudsman. Daarnaast hebben vrijwel alle organisaties die gebruik maken van de kadastrale informatie er last van wanneer informatie uit de BRK niet actueel is. Zij moeten dan zelf op zoek naar de juiste rechthebbende. 

Erfgenamenonderzoek

In een aantal gevallen is het zeer waarschijnlijk dat de persoon die als rechthebbende in de BRK staat geregistreerd niet meer in leven is en dus niet langer de rechthebbende kan zijn. Bijvoorbeeld omdat de rechthebbende inmiddels 115 jaar of ouder zou zijn. Ook zijn er situaties bekend waarbij de rechthebbende geruime tijd geleden is overleden en er geen nieuwe rechthebbende is opgenomen in de BRK. In die gevallen ontstaat rechtsonzekerheid. In eerste instantie start het RVB een erfgenamenonderzoek naar 115 in de BRK bekende overlijdenssituaties. Wordt een erfgenaam gevonden dan adviseert het RVB hem/haar om een notaris te benaderen

Verzoek opstellen en inschrijven verklaring van erfrecht 

Mogelijk wordt u, op advies van het RVB, door een erfgenaam benaderd met het verzoek om een verklaring van erfrecht op te stellen. In dat geval kunt u, onder vermelding van het betreffende dossier, de gegevens van de erfgenaam en aanvullende informatie (denk aan overige erfgenamen en de omvang van de nalatenschap) opvragen bij het RVB. Het RVB zorgt er aansluitend voor dat u bij het Kadaster als dossierbehandelaar gekoppeld wordt aan de betreffende nalatenschap. Het Kadaster onderzoekt vervolgens of u de betreffende verklaring van erfrecht hebt ingeschreven. Indien nodig ontvangt u een verzoek daartoe.    

Samenwerking RVB en Kadaster

Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. Het RVB heeft als doel nalatenschappen (goederen/geld) terug te brengen naar de rechthebbenden. In geval van vermoedelijk onbeheerde nalatenschappen raadpleegt het RVB actief vele bronnen, waaronder de Basisregistratie Kadaster (BRK) en de onderliggende openbare registers.

Het Kadaster heeft als doelstelling o.a. het bevorderen van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen. Het Kadaster registreert namens de overheid van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie eigenaar is en wie welke rechten heeft. Daarnaast is het bijwerken van de BRK één van zijn wettelijke taken. De (wettelijke) taken van beide organisaties komen samen in deze pilot. Doel is om zoveel mogelijk vermogen van een overledene bij de (nog onbekende) erfgenamen te brengen en de actualiteit van de BRK verder te vergroten.

Help de rechtszekerheid te verbeteren

Om de BRK zo actueel mogelijk te houden en daarmee de rechtszekerheid in Nederland te verbeteren, verzoeken wij u om iedere verklaring van erfrecht zo snel mogelijk in te schrijven. Hieraan zijn geen inschrijvingskosten verbonden. 

Wilt u meer informatie of hebt u vragen?

Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 088-183 35 00 of met uw accountmanager.