Overgangsperiode KLIC-WIN verlengd

De vastgestelde streefdatum van het nieuwe uitwisselingsmodel, 1 november 2019, schuift op. Daarmee verlengt de overgangsperiode voor KLIC-WIN.

Extra onderzoek viewer

Enige tijd geleden droegen de ontwikkelaars van de viewers onderwerpen aan die mogelijk van invloed kunnen zijn op het gebruik van de (vector)informatie levering door een viewer. Op dit moment onderzoeken het Agentschap Telecom (AT) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het effect hiervan.

Uitstel nieuw uitwisselingsmodel

Gezien deze ontwikkelingen melden het ministerie van EZK en AT dat de streefdatum van 1 november 2019 opgeschoven wordt. Na de streefdatum zal alleen nog volgens het nieuwe uitwisselingsmodel worden geleverd. De overgangsperiode KLIC-WIN wordt hiermee verlengd.

Meer informatie

Lees het volledige bericht ‘Aanvullend bericht gebiedsinformatie en viewers’ op de website van het Agentschap Telecom.