Op weg naar betere kwaliteit gegevens in de LV WOZ

Nu alle gemeenten zijn aangesloten op de LV WOZ gaan we werken aan de kwaliteitsverbetering van de gegevens. Om dit bereiken werken we aan betere validatie.

Alle gemeenten zijn aangesloten op de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ). Daarom kunnen wij ons als beheerder vanaf nu helemaal richten op de verbetering van de kwaliteit van de gegevens.

Kwaliteit niet altijd voldoende

De kwaliteit van de gegevens in de LV WOZ is niet altijd voldoende. Dat blijkt uit signalen van gemeenten (bronhouders), afnemers en het Kadaster. De verminderde kwaliteit komt bijvoorbeeld door interne vertaalslagen bij de bronhouder, acceptatie van niet valide berichten in de LV en problemen bij de uitvoer uit de LV.

Aanpak kwaliteitsverbetering

Om de kwaliteit te verbeteren, valideren we aangeboden berichten vaker en nauwkeurig. Ook worden gegevens die al in de LV WOZ zijn opgenomen, getoetst aan de nieuwe validatieregels. Zo wordt duidelijk welke informatie niet correct in de LV WOZ is opgenomen. In overleg met de Waarderingskamer voeren we aansluitend enkele correcties uit. Ook vragen we bronhouders verbeteringen aan te leveren.
Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’.

Op de hoogte blijven van kwaliteitsverbetering LV WOZ

In september was er een eerste gebruikersoverleg met een afvaardiging van bronhouders, afnemers en softwareleveranciers. Tijdens dit overleg is aangegeven dat de aanpak voor kwaliteitsverbetering zeer wenselijk is. We zijn van plan meerdere keren per jaar een gebruikersoverleg te organiseren. 

Afnemers, bronhouders en softwareleveranciers zijn per e-mail op de hoogte gebracht van de aankomende verbeterslagen.
Aanmelden voor het bijwonen van gebruikersoverleggen en het ontvangen van e-mails kan via de klantenservice WOZ.

Ontwikkelingen in de aanpak van de kwaliteitsverbetering zijn te vinden op webpagina WOZ. Wilt u uit eerste hand het laatste nieuws  ontvangen? Lees dan het nieuws via de WOZ-RSS feed.

Meer informatie

Meer informatie over deze kwaliteitsoptimalisatie vindt u in het document ‘Normalisaties kwaliteitsoptimalisaties’.