Ontwikkelingen woningmarkt

Ontwikkelingen op de woningmarkt in uw regio. U krijgt inzicht in:

 • de structuur en dynamiek van de woningmarkt;
 • trends en trendbreuken;
 • de positie van een gebied binnen de regionale woningmarkt.

Beschrijving

Ontwikkelingen op de woningmarkt verkennen? Dat kan via een woningmarktrapportage van het Kadaster. Wij bieden u informatie op maat over bijvoorbeeld starters, de ontwikkeling van huizenprijzen, verhuisbewegingen, eventuele vergrijzing en het woningaanbod. Kortom, alles wat u wilt weten over instroom, doorstroom en uitstroom op de huizenmarkt binnen uw regio.

Ontwikkelingen woningmarkt: informatiebron bij beleidsvraagstukken

Woningmarktontwikkelingen kunnen een goede informatiebron zijn bij beleidsvraagstukken. Gemeenten, provincies en vastgoedondernemers kunnen woon- en bouwbeleid cijfermatig onderbouwen. Het Kadaster verstrekt informatie over:

 • typering van gebieden aan de hand van de woningvoorraad en de verdeling tussen koop- en huurwoningen;
 • prijsontwikkeling van woningen per prijsklasse en woningtype;
 • relatieve populariteit van bepaalde woningen;
 • concurrentiepositie van locaties of gebieden;
 • verhuisbewegingen van, naar en binnen het onderzoeksgebied;
 • kenmerken van de verhuizers (verjonging/vergrijzing van buurten);
 • vestigingsduur en verhuisdynamiek van eigenaren;
 • leeftijdsopbouw van buurten;
 • samenstelling van huishoudens in buurten;
 • uitponding en veilingen;
 • hypotheken.

U ontvangt een rapportage met kerngegevens. Essentieel onderdeel van het rapport is de vergelijking van de ontwikkelingen in het onderzoeksgebied met ontwikkelingen in omliggende regio’s of in het land.

Tarieven

Ontwikkelingen woningmarkt is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.

Klantervaring

Voor verschillende klanten brachten wij de regionale woningmarkt al in kaart. Lees hieronder meer over hun ervaringen en toepassingen.