Onderzoek naar eerdere teboekstellingen op netwerken

Wilt u een netwerk of leiding laten registreren? Het Kadaster kan onderzoeken of het netwerk al eerder teboekgesteld is.

Beschrijving

Voordat u een netwerk of leiding laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of het al eerder teboekgesteld is. 

Wat ontvangt u?

Het Kadaster doet voor u onderzoek in de openbare registers naar eventuele eerdere teboekstellingen. We onderzoeken op grond van een aangeleverde hartlijn van het netwerk of in de registratie een identiek netwerk aanwezig is. U ontvangt een negatieve melding of een positieve melding van raakvlakken met een reeds geregistreerd netwerk. Eventueel ontvangt u  opgave van gevonden akten. Als u wilt, kunt u ook een afschrift van deze akten meegeleverd krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Zijn het meerdere akten, dan informeert het Kadaster u vooraf over de kosten. 

Hartlijn aanleveren

Voor het onderzoek eerdere teboekstellingen heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Dit bestand voegt u in GIS-formaat bij de aanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster. Het bestandsformaat mag zijn: MID/MIF, TAB, Shape, DGN, DWG of DXF (versie 12 tot en met 14). Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk levert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten. Wij verzoeken u dit bestand bij de aanvraag te voegen. 

Tarieven

Voor het onderzoek naar eerdere teboekstellingen op een netwerk geldt een kwartiertarief.*  Na ontvangst van uw offerteaanvraag nemen wij contact met u op over de levertijd en de kosten.

* U ontvangt alleen een opgave van het betreffende deel en nummer en geen afschrift van het stuk.

 

Optioneel een kopie (afschrift) van de akte

Kopie via: prijs
Afschrift, via Mijn Kadaster € 2,95
Afschrift, per e-mail € 16,95
Afschrift, per post € 18,95
Balie € 33,95

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het resultaat van het onderzoek binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post.