Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken

Wilt u een netwerk of leiding laten registreren? Het Kadaster kan onderzoeken of er al eerder een eigendomclaim of beslag is geregistreerd. U voorkomt hiermee eventuele schadeclaims en rechtszaken.

Beschrijving

Voordat u als netbeheerder een netwerk of leiding laat registreren in de openbare registers van het Kadaster, kunt u laten onderzoeken of er eerdere eigendomclaims en beslagen op dit netwerk of deze leiding zijn geregistreerd.

Wat ontvangt u?

Het Kadaster doet voor u onderzoek in de openbare registers naar eventuele eigendomclaims en beslagen. U ontvangt een opgave van gevonden akten. Als u wilt, kunt u ook een afschrift van deze akten meegeleverd krijgen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Zijn het meerdere akten, dan informeert het Kadaster u vooraf over de kosten.

Tarieven

Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken, kost per netwerk (ongeacht het aantal percelen dat het netwerk doorsnijdt) € 49,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Opgave deel en nummer van akte uit de openbare registers

U ontvangt alleen een opgave van het betreffende deel en nummer en geen afschrift van het stuk.

Ontvangst van de opgave via Prijs
Mijn Kadaster € 2,95
e-mail € 16,95
post € 18,95
balie € 33,95

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

Het Onderzoek ingeschreven eigendomclaims en beslagen op netwerken kunt u op 2 manieren aanvragen:

Vermeld bij uw aanvraag of u een afschrift van de akten wilt ontvangen waarin de eigendomclaims en beslagen zijn aangetroffen. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Meer informatie vindt u bij 'Tarieven'

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u het resultaat van het onderzoek binnen 5 werkdagen toe per e-mail of post.