Nieuwe versie Beheerdersinformatie Levering (BIL) beschikbaar

U kunt de nieuwe versie van de BIL testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD)

Versie 2.2 van de Beheerdersinformatie Levering (BIL) is beschikbaar. U kunt deze nieuwe versie testen in de Netbeheerder Testdienst (NTD).

Controleer of u de nieuwe versie kunt ophalen en gebruiken in uw systeem, neem hiervoor zo nodig contact op met uw serviceprovider/softwareleverancier. 

Vanaf 1 maart wijzigt de inhoud van de BIL. PNG-bestanden (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigen Topo) worden vanaf dan niet meer in de BIL opgenomen. 

Meer informatie

Geplande werkzaamheden voor KLIC vindt u op de GitHub.