Nieuwe tarieven 2019 van kracht

De nieuwe tarieven die het Kadaster hanteert per 1 januari 2019 zijn van kracht. Het gaat hierbij om een algemene inflatiecorrectie van 2%.
foto bij promo pagina woz-waarde

Daarnaast passen we een aantal specifieke tarieven aan om het gebruik van digitale diensten verder te stimuleren en de rechtszekerheid te bevorderen. Dit betekent dat we een aantal tarieven verhogen en een aantal verlagen.

Beperkte tariefstijging

Het Kadaster ziet een ontwikkeling van minder transacties in de vastgoedsector doordat het woningaanbod krimpt en de nieuwbouw achterblijft. Als gevolg hiervan nemen de inkomsten af. Daarnaast hebben we te maken met stijgende kosten om de rechtszekerheid te blijven borgen en de dienstverlening aan onze klanten in stand te houden. Hierdoor is een beperkte tariefstijging noodzakelijk.

Meer weten?

Een volledig overzicht van de nieuwe tarieven per 1 januari 2019 vindt u op de pagina Tarieven op Zakelijk.kadaster.nl