Nieuw convenant WOZ-ICT standaarden

Een nieuw WOZ-convenant is vrijdag 28 juni door 34 partijen ondertekend.

Het nieuwe convenant beschrijft de uitgangspunten die partijen hanteren bij het maken van afspraken over de informatie-uitwisseling in het kader van de WOZ-uitvoering. Deze afspraken zijn van belang voor gestandaardiseerde, doelmatige en veilige uitwisseling van gegevens in deze keten gericht op zorgvuldige WOZ-taxaties en zorgvuldig gebruik van deze WOZ-taxaties door diverse partijen. 

Meer informatie 

Meer informatie over het convenant leest u op de website van de Waarderingskamer