Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening

Voorafgaand aan de registratie van een netwerk geeft u het Kadaster opdracht:

  • een netwerkaanduiding vast te stellen;
  • een tekening van het netwerk in depot te nemen.

Beschrijving

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die het netwerk doorsnijdt.

De netwerkaanduiding vraagt u voorafgaand aan de registratie aan. Gelijktijdig kunt u het Kadaster opdracht geven de netwerktekening van het netwerk in depot te nemen.  

Wat is een netwerkaanduiding?

Een netwerkaanduiding bestaat uit dezelfde onderdelen als een kadastrale perceelsaanduiding:

  • de kadastrale gemeente (het Kadaster neemt alle netwerken op onder de bewaring 'Netwerken Utrecht');
  • een sectieletter (geeft het soort net aan: T = telecom, G = gas, E = elektriciteit, O = olie, W = water, C = chemie, S = stadsverwarming, R = riolering en D = divers);
  • een volgnummer.

Voorbeeld van een netwerkaanduiding: Netwerken Utrecht T 10.

In depotname netwerktekening

Bij registratie van een netwerk wordt de netwerktekening als bijlage bij de notariële registerverklaring ingeschreven in de openbare registers. Voorafgaand aan de registratie moet u de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer.

De netwerktekening kan na indepotname niet meer worden gewijzigd. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot die niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte. Na indepotname kan het depotstuk nog 2 jaar gekoppeld worden aan een akte (na deze termijn vervalt het depotstuk).

Tarief

Een netwerkaanduiding vaststellen en indepotname van de netwerktekening kost € 250,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

Met het formulier Verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname verzoekt u het Kadaster een netwerkaanduiding vast te stellen en de reeds bij het Kadaster aanwezige digitale netwerktekening in depot te nemen.

Na het indienen van dit formulier ontvangt u een bevestigingsmail met in de bijlage het ingevulde aanvraagformulier als pdf-bestand. Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier, ondertekend door zowel de aanvrager als de notaris, via Web-ELAN of per post naar het Kadaster.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail een bewijs van indepotname met de netwerkaanduiding en het depotnummer toe.