Netwerkaanduiding vaststellen en indepotname netwerktekening

Voorafgaand aan de registratie van een netwerk geeft u het Kadaster opdracht:

  • een netwerkaanduiding vast te stellen;
  • een tekening van het netwerk in depot te nemen.

Beschrijving

Om een netwerk zoals een elektriciteits- of telecomnetwerk te kunnen registreren, heeft het netwerk een eigen kadastrale aanduiding nodig. Deze netwerkaanduiding voorkomt dat u in de registerverklaring alle kadastrale percelen moet vermelden die het netwerk doorsnijdt.

De netwerkaanduiding vraagt u voorafgaand aan de registratie aan. Gelijktijdig kunt u het Kadaster opdracht geven de netwerktekening van het netwerk in depot te nemen. Gebruik hiervoor het formulier onderaan de paragraaf 'Bestellen'.

Wat is een netwerkaanduiding?

Een netwerkaanduiding bestaat uit dezelfde onderdelen als een kadastrale perceelsaanduiding:

  • de kadastrale gemeente (het Kadaster neemt alle netwerken op onder de bewaring 'Netwerken Utrecht');
  • een sectieletter (geeft het soort net aan: T = telecom, G = gas, E = elektriciteit, O = olie, W = water, C = chemie, S = stadsverwarming, R = riolering en D = divers);
  • een volgnummer.

Voorbeeld van een netwerkaanduiding: Netwerken Utrecht T 10.

In depotname netwerktekening

Bij registratie van een netwerk wordt de netwerktekening als bijlage bij de notariële registerverklaring ingeschreven in de openbare registers. Voorafgaand aan de registratie moet u de netwerktekening bij het Kadaster in depot geven. De betreffende tekening is op dat moment al in ons bezit. Na indepotname ontvangt u een depotnummer.

De netwerktekening kan na indepotname niet meer worden gewijzigd. Het Kadaster neemt uitsluitend netwerktekeningen in depot die niet ouder zijn dan 6 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte. Na indepotname kan het depotstuk nog 2 jaar gekoppeld worden aan een akte (na deze termijn vervalt het depotstuk).

Tarief

Een netwerkaanduiding vaststellen en indepotname van de netwerktekening kost € 238,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Bestellen

Vraag een netwerkaanduiding en indepotname van de netwerktekening aan met het formulier 'Verzoek tot vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'. Alleen een notaris kan de aanvraag doen.

Meer informatie over het invullen van het formulier vindt u in het document 'Netwerken toelichting formulier verzoek vaststelling netwerkaanduiding en indepotname'.

Stuur het volledig ingevulde aanvraagformulier voorzien van een analoge handtekening via Web-ELAN of per post naar het Kadaster:

Kadaster Depotteam
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen per e-mail een bewijs van indepotname met de netwerkaanduiding en het depotnummer toe.