Netwerk BA-kaart

Leidingnetwerk registreren? Deze eigenarenkaart toont de eigendomstoestand van de percelen die het netwerk doorsnijdt. Een handig hulpmiddel bij onderzoek naar bevoegd aanleggerschap. 

Beschrijving

Een Netwerk BA-kaart is een digitale kaart die u inzicht geeft in de eigendomstoestand van de kadastrale percelen waar de hartlijn van een leidingnetwerk doorheen loopt. Deze speciale eigenarenkaart is een handig hulpmiddel bij het onderzoek naar het bevoegd aanleggerschap (BA) als u een netwerk gaat registreren. Op de kaart ziet u:

  • welk deel van de leiding door publieke grond loopt;
  • welk deel van de leiding door particuliere grond loopt;
  • of de percelen al of niet belast zijn met een zakelijk recht, zoals een opstalrecht;
  • optioneel de bijbehorende akten in pdf-formaat.

Bekijken met ProViewer

De Netwerk BA-kaart kunt u bekijken met de MapInfo ProViewer (deze software kunt u gratis downloaden van het internet). U ontvangt de Netwerk BA-kaart per e-mail of op cd-rom. Het formaat stellen we in onderling overleg met u vast. Bij de kaart ontvangt u een Excel-bestand met de bijbehorende perceelsinformatie.

Hartlijn aanleveren

Voor het opstellen van de offerte heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Wij verzoeken u dit bestand bij de offerteaanvraag te voegen. Meer informatie hierover vindt u bij 'Specificaties'.

Meer informatie over het registreren van een netwerk

Tarieven

Een Netwerk BA-kaart kost € 1,36 per perceel dat op de kaart staat. 

Daarnaast betaalt u per 100 percelen op de kaart € 24,50 euro voor het zichtbaar maken van de percelen.

Let op! Voor de levering van een Netwerk BA-kaart wordt minimaal € 73,50 in rekening gebracht. 

U kunt ook bij de Netwerk BA-kaart bijhorende akten bestellen. Dit kost € 2,95 per akte.

Alle bovengenoemde bedragen zijn vrij van btw. 

Specificaties aanlevering hartlijn

Voor het opstellen van de offerte heeft het Kadaster een digitaal vectorbestand van de hartlijn van het netwerk nodig. Dit bestand voegt u in GIS-formaat bij de offerteaanvraag. In het bestand moet de ligging van het netwerk zijn vastgelegd met coördinaten en lijnverbanden die passen in het coördinatenstelsel van het Kadaster. Het bestandsformaat mag zijn: MID/MIF, TAB, Shape, DGN, DWG of DXF (versie 12 tot en met 14). Het is belangrijk dat u alleen de hartlijn van het netwerk aanlevert, zonder topografische achtergrond of overbodige objecten.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. In de offerte staat het aantal percelen en het totaalbedrag vermeld. Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen, sturen wij u Netwerk BA-kaart binnen 10 werkdagen toe per e-mail of post (cd-rom).