Na 14 pilots: vrijwillige stedelijke kavelruil werkt

Stedelijke kavelruil kan een goed alternatief zijn voor het bouwclaimmodel. Na 2,5 jaar proefdraaien in 14 pilots met het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, is dat is de conclusie van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Cultuur en soft skills belangrijk

Bij succesvolle stedelijke kavelruil spelen niet alleen juridische en technische vaardigheden een rol, maar ook cultuur en soft skills zijn van belang, blijkt uit de pilots. Voor private partijen is onderlinge samenwerking en het zoeken naar gedeelde belangen wenselijk. Daarnaast kan het verstandig zijn om een onafhankelijke derde partij in te schakelen voor de samenwerking tussen alle partijen. Deze derde partij begeleidt het proces, en kan gelijkwaardigheid van, en vertrouwen tussen partijen kan bevorderen.

Prijs blijft knelpunt

Met vrijwillige stedelijke kavelruil omzeilen overheden dure uitkopingen die onteigeningen met zich meebrengen. Maar de waarde van de grond speelt ook bij vrijwillige kavelruil een grote rol. In het jaarverslag over het stimuleringsprogramma: ‘Stedelijke kavelruil vereist een positieve businesscase en de lusten en de lasten moeten evenwichtig verdeeld worden. De uitdaging zit erin dat partijen het eens moeten worden over de prijs’.

Vrijwillige stedelijke kavelruil is per 2021 onderdeel van de Omgevingswet.

Meer weten?

Lees meer op de website Stadszaken.nl.