Marjolein Jansen nieuw lid raad van bestuur van het Kadaster

Marjolein Jansen wordt met ingang van 1 oktober 2019 lid en met ingang van 1 januari 2020 tevens plaatsvervangend voorzitter, raad van bestuur bij het Kadaster.

Hiermee vult zij de plek in die ontstaan is door het vertrek van Dorine Burmanje en de benoeming van Frank Tierolff als voorzitter raad van bestuur.

Diverse bestuursfuncties

Marjolein Jansen heeft diverse bestuursfuncties bekleed. Zo was zij de afgelopen jaren actief als vicevoorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam en verantwoordelijk voor de brede besturing van de bedrijfsvoering binnen de organisatie. Haar portefeuille betrof onder andere ICT, Financiën en HRM. Daarvoor was zij van 2009 tot en met 2012 onder andere plaatsvervangend Secretaris Generaal voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Marjolein vervult tevens enkele nevenfuncties, waaronder vicevoorzitter van de Stichting Sail Amsterdam en lid raad van commissarissen van het Havenbedrijf Moerdijk.

Open en toegankelijk

Frank Tierolff: “Ik heb Marjolein leren kennen als een open en toegankelijk persoon en kijk uit naar haar komst. Hiermee is de raad van bestuur compleet en blijft de diversiteit binnen de raad van bestuur gewaarborgd. Haar visie, verbindings- en daadkracht in combinatie met haar gevoel voor organisatorische en politiek bestuurlijke verhoudingen zijn van grote toegevoegde waarde voor onze organisatie.”

Wim Kuijken, voorzitter raad van toezicht: “De raad van toezicht ziet Marjolein als een ervaren bestuurder met uitstekende contactuele eigenschappen en kennis van organisatieontwikkeling, die samen met Frank op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen zal weten te realiseren.”