Maatvast

Een gedegen basis voor vastgoedbeheer en –beleid:

 • inzicht in locaties, eigenaren en kenmerken van maatschappelijk vastgoed;
 • vergelijking met maatschappelijk vastgoed in andere gemeenten.

Beschrijving

Voor een professioneel beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille is een gedegen inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed van groot belang. De rapportage Maatvast van DataLand en het Kadaster analyseert het maatschappelijk vastgoed in uw gemeente en brengt het in kaart. De gegevens vergelijken we ook met die van andere gemeenten. Inzicht in het maatschappelijk vastgoed is belangrijk bij onder andere:

 • decentralisaties en reorganisaties;
 • gestructureerd uitwerken van accommodatiebeleid;
 • bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen;
 • herziening van de vastgoedportefeuille;
 • opzetten van gemeentelijke vastgoedbedrijven.

Rapportage maatschappelijk vastgoed

U ontvangt een overzicht van het gemeentelijk eigendom en het maatschappelijk vastgoed dat wordt benut voor maatschappelijke functies. Van het vastgoed rapporteren we:

 • functie;
 • bouwjaar;
 • ligging;
 • eigenaar;
 • energielabel;
 • gebruiksoppervlak;
 • WOZ-waarde.

De gegevens tonen we in tabellen, figuren en op kaarten. Ook kunnen we gegevens met elkaar combineren. Daarnaast ontvangt u de database met alle gegevens waarop de rapportage is gebaseerd.

Maatwerk op het gebied van maatschappelijk vastgoed

Ook met andere vragen op het gebied van maatschappelijk vastgoed kunt u bij het Kadaster terecht. Behalve de rapportage Maatvast leveren we bijvoorbeeld sectorale uitsnedes of instrumenten voor de ondersteuning van monitoring en beheer.

Tarieven

Maatvast is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.