Kwaliteitskader BAG en Spelregels BAG 2.0 aangepast

Het Kwaliteitskader voor de BAG en de Spelregels voor de overgang naar BAG 2.0 zijn gewijzigd. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2019.

Wat zijn de wijzigingen?

In het Kwaliteitskader zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd. In de Spelregels zijn 2 aanvullingen gedaan. De nieuwe documenten vervangen de versies uit 2018.

Downloads aangepaste documenten

Download op de website Geobasisregistraties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: