KLIC-melding eenmalig

Gaat u graven met een graafmachine? Dan bent u wettelijk verplicht vooraf een KLIC-melding te doen. Na de melding ontvangt u kabel- en leidinginformatie van de plek waar u gaat graven. U zorgt ervoor dat deze informatie tijdens het graven op de locatie van de graafwerkzaamheden aanwezig is. U gebruikt deze informatie om:

  • de ligging van ondergrondse kabels en leidingen in beeld te hebben
  • graafschade te voorkomen
  • gevaarlijke situaties te voorkomen

Beschrijving

U kunt machinale graafwerkzaamheden op zijn vroegst 20 en op zijn laatst 3 werkdagen voor aanvang melden. Dit is wettelijk verplicht. Zo beschikt u altijd over actuele kabel- en leidinginformatie.

Logo DigiD Om een graafmelding te doen maakt u gebruik van DigiD.

 

Nadat u het formulier heeft ingediend ontvangt u:

  1. bevestiging per mail dat uw formulier ontvangen is

  2. Klic-ontvangstbevestiging met een overzicht van de netbeheerders die kabels en leidingen hebben in het gebied waar u gaat graven

  3. Klic-levering

Nog niet graven, maar wel alvast kabel- en leidinginformatie ontvangen? 

Weet u nog niet wanneer u gaat graven maar wilt u wel alvast weten waar kabels en leidingen liggen? Doe dan een Oriëntatieverzoek.

Tarief

KLIC-melding, per melding: € 15,00. Dit bedrag is vrij van btw. 

Levering

Na de KLIC-ontvangstbevestiging ontvangt u een leveringsmail. Het kan voorkomen dat u meerdere leveringsmails ontvangt, afhankelijk van het moment waarop de netbeheerders informatie aanleveren. In de mail wordt aangegeven of het gaat om een deellevering (een gedeelte van de netbeheerders heeft informatie geleverd) of een complete levering (alle netbeheerders hebben informatie geleverd).

De leveringsmail bevat een downloadlink naar een zipbestand met daarin de kabel- en leidinginformatie. Met een complete levering kunt u starten met de graafwerkzaamheden. In de levering kan aangegeven zijn dat u eerst contact op moet nemen met de netbeheerder, dit heet een ‘Eis Voorzorgsmaatregel’. U mag dan pas starten met graven als u contact hebt gehad met de netbeheerder. U maakt (aanvullende) afspraken met de netbeheerder, deze moet u nakomen.

Lees meer over de KLIC-levering op de pagina Wat krijgt u na een KLIC-melding of oriëntatieverzoek?

Geen informatie over huisaansluitingen gekregen?

Huisaansluitingen zijn kabels en leidingen die vanaf de hoofdleiding in de weg naar een gebouw lopen.

Heeft u huisaansluitschetsen aangevraagd maar niet gekregen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke netbeheerder(s). Houd uw meldnummer bij de hand. De telefoonnummers van de netbeheerder(s) en het meldnummer vindt u op de leveringsbrief (LI.pdf) die u in uw KLIC-levering hebt gekregen.

Ontvangen informatie klopt niet

Als u tijdens het graven 1 van de volgende afwijkingen ontdekt in de kabel- en leidinginformatie, moet u dit direct melden. Met uw melding draagt u bij aan een hogere kwaliteit en actualiteit van het kaartmateriaal.

Om welke afwijkingen gaat het?

  • De locatie van een kabel of leiding wijkt meer dan 1 meter af van de locatie op de kaart.

  • U ontdekt een kabel of leiding die niet op 1 van de kaarten staat.

  • U mist een kabel of leiding die wel op 1 van de kaarten staat.

Lees meer hierover op de pagina Melden afwijkende situatie.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.