Kadaster en Groenfonds slaan handen ineen

Vandaag is met Nationaal Groenfonds een overeenkomst gesloten voor samenwerking op het gebied van natuur, landschap en milieu.

De overeenkomst werd ondertekend door het hoofd afdeling ruimte en advies van het Kadaster, Bert Hoeve (links op de foto) en de directeur van Nationaal Groenfonds, Jean-Paul Schaaij (rechts op de foto). Deze bundeling van krachten zorgt voor een snellere realisatie van gezamenlijke groene doelen.

Meer natuur en een verbeterde landbouwstructuur

“We zijn zeer blij met deze samenwerking”, aldus Bert Hoeve. “De samenwerking richt zich met name op groen verkavelen en groen ruilen. De verkavelingsstructuur in Nederland is de afgelopen jaren verslechterd. Daar heeft vooral de agrarische sector last van. Het verbeteren van de agrarische structuur is goed te combineren met het realiseren van natuur- en waterdoelen: schoon water, het beperken van bodemdaling, veelzijdige natuur en weidse recreatie. Daarnaast proberen we met groen ruilen de terreinbeherende instanties te ondersteunen.”

Wij vullen elkaar uitstekend aan door de jarenlange ervaring en de kennis die is opgebouwd. Op basis van onze data en adviesdiensten begeleiden we het proces en nemen daar de financieringsmogelijkheden van Nationaal Groenfonds in mee.”

Groene meerwaarde sneller bereiken

“Het Kadaster richt zich op mobiliteitsprocessen in het landelijk gebied waarbij natuur, landschap en milieu altijd een belangrijke rol spelen” vult Jean-Paul Schaaij aan. “Het Groenfonds kan deze processen vernieuwen, versnellen en partners verbinden met kennis, netwerk en geld door hen te voorzien van financiering. Uiteindelijk kan een grondruil of verkaveling pas doorgaan als het ook financieel sluitend is. Voor ons is het van belang dat onze financiering altijd een maatschappelijke, groene meerwaarde oplevert. De samenwerking met een professionele partij als het Kadaster bij natuur inclusief verkavelen en groen ruilen, zorgt ervoor dat we die groene meerwaarde sneller bereiken.”