Huidige viewers te gebruiken tot 1 november 2019

De huidige informatie over kabels en leidingen is tot 1 november 2019 te bekijken via de huidige viewers.

Meer tijd voor ontwikkelaars

Op 24 mei 2019 gaven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Agentschap Telecom in een brief aan dat zij per 1 juli 2019 de eisen voor viewers willen aanpassen. Daarna is in overleg met de graafsector en het Kadaster de overgang naar de nieuwe leveringswijze uitgesteld. Softwareontwikkelaars krijgen nu tot 1 november 2019 de tijd om hun viewers aan te passen en te implementeren bij de gebruikers.

Vernieuwd uitwisselingsmodel

In het vernieuwde uitwisselingsmodel moeten liggingsgegevens en relevante eigenschappen van een net in vector worden aangeleverd. Hierdoor kunnen graafwerkzaamheden gedetailleerder worden voorbereid en zorgvuldiger worden uitgevoerd. Viewers voor kabel- en leidinginformatie moeten op dit vernieuwde uitwisselingsmodel worden aangepast.

Meer informatie