Het Kadaster geeft in 2019 satellietdata voor plaatsbepaling vrij

Terug

Het Kadaster geeft in 2019 satellietdata voor plaatsbepaling vrij

Het Kadaster geeft in 2019 satellietdata voor plaatsbepaling vrij

Vanaf 7 september 2019 worden de GNSS-gegevens in bestandsvorm vrij beschikbaar als open data.

Het Kadaster heeft besloten om de GNSS-data vrij te geven in bestandsvorm. Dit is op 7 september 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. De data komen over een jaar beschikbaar. Gebruikers en bedrijfsleven krijgen zo meer mogelijkheden voor innovatieve toepassingen en productontwikkeling. 

Officieel coördinatenstelsel Nederland

Voor de inwinning en vastlegging van eenduidige geografische gegevens heeft Nederland een coördinatenstelsel. Het Kadaster heeft een wettelijke taak om dit coördinatenstelsel in stand te houden. Voor de uitvoering van deze taak maken we gebruik van satellietnavigatiesystemen: Global Navigation Satellite Systems (GNSS), zoals GPS en Galileo. Hiervoor hebben wij op meer dan dertig locaties in Nederland GNSS-stations geplaatst die constant GNSS-data verzamelen. De GNSS-stations vormen de basis voor eenduidige plaatsbepaling in het coördinatenstelsel van Nederland.

Zorgvuldige afweging belangen

Het Kadaster heeft sinds 2011 op verschillende momenten met het ministerie en het geo-bedrijfsleven gesproken over het breder beschikbaar stellen van de GNSS-data, zowel real-time als in bestandsvorm. Wij hebben daarbij steeds de voorkeur aangegeven voor vrijgave; op die manier ontstaan er geen dubbele infrastructuren met het bedrijfsleven en worden de daarbij gepaard gaande beheerskosten voorkomen.

Eind 2017 heeft de minister van IenM aan het Kadaster gevraagd een besluit te nemen voor de vrijgave van GNSS-data dat in lijn ligt met het opendata-beleid van de overheid. Daarbij was tegelijkertijd de vraag om rekening te houden met de belangen van het bedrijfsleven en de vrijgave te beperken tot GNSS-data in bestandsvorm. Met het besluit van 7 september 2018 heeft het Kadaster hier invulling aan gegeven.