Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip

Is het brandmerk van uw schip onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd? Dan moet u het opnieuw laten aanbrengen. Het brandmerk van een geregistreerd schip moet altijd duidelijk leesbaar zijn.

Beschrijving

Als u uw schip bij het Kadaster registreert, krijgt het een registratienummer in de vorm van een brandmerk. Dit nummer wordt in het schip gegraveerd of als kunststof plaatje aangebracht op het schip. Het brandmerk moet altijd duidelijk leesbaar zijn. Is het brandmerk onleesbaar geworden, beschadigd of verwijderd? Dan bent u verplicht het opnieuw te laten aanbrengen.

Houd uw schip herkenbaar

Een goed leesbaar brandmerk is belangrijk voor de herkenbaarheid van uw boot of schip. Als een schip bijvoorbeeld na diefstal wordt teruggevonden, kan de politie bij het Kadaster achterhalen op welke naam het staat.

Microdots

Wilt u uw boot nog minder aantrekkelijk maken voor diefstal? Dan kunt u het opnieuw aanbrengen van het brandmerk combineren met het aanbrengen van microdots.

Tarieven

Omschrijving Prijs
Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip € 270,-
Hernieuwd aanbrengen brandmerk op een schip inclusief microdots € 390,-

Deze bedragen zijn vrij van btw. 

Als u het brandmerk in het buitenland wilt laten aanbrengen, wordt het tarief verhoogd met reis- en verblijfkosten. Het Kadaster informeert u vooraf over deze kosten. 

Meer informatie over de tarieven vindt u op de tarievenpagina.

Voorwaarden

Het brandmerk kan opnieuw worden aangebracht als het schip op uw naam staat geregistreerd in de openbare registers van het Kadaster. 

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag neemt het Kadaster binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Het brandmerk wordt vervolgens binnen 3 maanden opnieuw aangebracht.