Herlevering mutaties adresobjecten 2018

De interne adreskoppeling van BRK Levering is verbeterd. Bij het in productie nemen van de software is als datum 31-12-2018 gebruikt waardoor een aantal mutaties op objectadressen van 31-12-2018 opnieuw aangemaakt en geleverd zijn.

In totaal gaat het om 229 mutaties. Deze mutaties betreffen géén wijzigingen in objecten en rechten. Hebt u geen nieuwe standlevering ingelezen met datum 31-12-2018, dan kunt u deze mutaties probleemloos verwerken en hoeft u niets te doen. Hebt u wel een nieuwe standlevering met peildatum 31-12-2018 ingelezen, dan kunt u problemen ervaren met mutaties op de 229 objecten. In de lijst met objecten kunt u zien welke objecten het betreft.

Oplossing

Om dit probleem op te lossen kunt u twee dingen doen: 

  • U kunt opnieuw een stand van 31-12-2018 (of 31-1-2019) aanvragen. In nieuw gegenereerde standen is dit probleem opgelost.  
  • U kunt voor de objecten waar u problemen mee ervaart aangepaste mutatiebestanden opvragen bij onze klantenservice. Vermeld hierbij dat het gaat om ‘Herlevering mutaties objectadressen 2018’.