Grensreconstructie

Een Grensreconstructie is zinvol bij:

 • plaatsen van een schutting/heg
 • planten van een boom aan de rand van uw tuin
 • bouwen van tuinhuisje of schuur bij uw (nieuwe) woning
 • burenruzies en conflicten over kadastrale grenzen

Beschrijving

Bij een grensreconstructie helpen wij u een bestaande kadastrale grens opnieuw zichtbaar te maken in het terrein. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt uitgelegd in de volgende interactieve video (gebaseerd op een grensreconstructie naar aanleiding van een grensconflict).

Let op! Het naslagwerk heeft geen juridische waarde. Alleen een rechter kan aan de hand van het naslagwerk een officiële uitspraak doen hoe de juridische grens ligt ten opzichte van de uitgezette kadastrale grens.  

Voordelen grensreconstructie Nadelen grensreconstructie
Deskundig oordeel van een onafhankelijke partij Naslagwerk heeft geen juridische waarde, het is afgeleid en opgesteld naar aanleiding van het ontstaansveldwerk. 

 

Duidelijkheid over ligging bestaande kadastrale grens zoals die oorspronkelijk is vastgesteld.   

Uitvoeren van een grensreconstructie is niet gratis. Dit kost minimaal 460 euro.  

Kan helpen bij een conflict over grenzen, verkoop en/of koop van een stuk grond.

 

Beginpunt, eindpunt (hoekpunt)

Indien gewenst, leveren we bij de Grensreconstructie ook informatie over het begin- en eindpunt van een grens. We noemen dit 'hoekpunten'. Geef dit in uw aanvraag duidelijk aan. Als een grens eindigt op een logische plek, zoals een stoep of een heg, dan is het nauwkeurig weten van een begin- of eindpunt vaak niet eens nodig.

Tussenpunt

Een tussenpunt is een door u gewenst punt op de grens die de landmeter zichtbaar maakt. Bijvoorbeeld een punt recht tegenover de zijmuur van uw huis. De landmeter wijst het tussenpunt aan en u ontvangt de meetgegevens van dat punt.

Heeft u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens het zichtbaar maken van de grens aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht.

Knikpunt

Een knikpunt is een punt in de grens, waar de grens van richting verandert. Als de grens die zichtbaar gemaakt moet worden niet recht is, wordt het tarief van de grensreconstructie verhoogd met het tarief per knikpunt. In de offerte wordt aangegeven hoeveel knikpunten in rekening worden gebracht.

Grens met extra punten aanvragen

 • U kunt een tussenpunt en een begin- of eindpunt (hoekpunt) alleen samen met een grens aanvragen (alleen een hoekpunt of tussenpunt bepalen is niet mogelijk).

 • Hebt u in uw aanvraag geen tussenpunten opgenomen maar wenst u ze achteraf wel? Dan kunt u dit tijdens de reconstructie aan de landmeter laten weten. U ondertekent dan ter plekke een aanvullende opdracht. 

 • Begin- of eindpunten (hoekpunten) kunt u niet achteraf aanvragen.

 • Knikpunten kunt u niet aanvragen. Als een grens knikpunten heeft, dan worden hier automatisch kosten voor in rekening gebracht.

 1. Zichtbaar maken ligging van de grens €460

 1. Zichtbaar maken grens met knikpunten. Een knikpunt kost € 102. In dit voorbeeld ziet u 1 knikpunt.
  Het tarief in dit voorbeeld is: € 460 + 1 x € 102 = € 562.

 1. Zichtbaar maken grens met een of meer begin- of eindpunten (hoekpunten). Een hoekpunt kost € 102. In dit voorbeeld ziet u 2 hoekpunten. Het tarief wordt in dit voorbeeld: € 460 + 2 x € 102 = € 664.

 1. Zichtbaar maken grens met tussenpunt. Een tussenpunt kost € 51. In dit voorbeeld  ziet u 1 tussenpunt.
  Het tarief wordt dan: € 460 + 1 x € 51 = € 511

Tarieven

Omschrijving Prijs
Grensreconstructie, per grens € 460,-
Knikpunt, per punt € 102,-
Tussenpunt, per punt € 51,-
Begin, eindpunt (hoekpunt), per punt € 102,-

Deze bedragen zijn vrij van btw

Levering

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen we binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u op om uw aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens de offerte op uw e-mailadres. Als er sprake is van knik-, hoek- en/of tussenpunten dan nemen we dit in de offerte op.

Zodra wij de door u getekende offerte hebben ontvangen wordt de grensreconstructie van 1 kadastrale grens in principe binnen 20 werkdagen uitgevoerd.

Als u meer dan 1 kadastrale grens zichtbaar wilt laten maken, kan de levertijd afwijken. Wij nemen dan contact met u op.

Opdracht annuleren?

Heeft u een opdracht voor een grensreconstructie gegeven, maar wilt u deze toch annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een order regelt u met het formulier afzegging orders