Splitsing t.b.v. grenscorrectie

Gebruikt u een grens die nog niet is vastgelegd en wilt u dit werkelijke gebruik vastleggen voor toekomstige verkoop? Laat dan een Splitsing t.b.v. grenscorrectie door ons uitvoeren.

Voorwaarden:

  • stukje grond wat overgedragen moet worden is niet groter dan 100m2
  • de grond wordt al zichtbaar gebruikt 
  • beide partijen zijn bekend en akkoord met het gebruik

 

 

Beschrijving

Bij het Kadaster leggen wij grenzen juridisch vast. Deze vastgelegde grenzen noemen we kadastrale grenzen. Toch kan het voorkomen dat de grens die gebruikt wordt, niet de juridisch vastgelegde grens is. Lees meer hierover op de pagina Kadastrale grens en gebruiksgrens op onze particuliere website.

Om deze gebruiksgrens wél juridisch vast te leggen, kunnen wij een Splitsing t.b.v. grenscorrectie voor u uitvoeren. Hierdoor ontstaat een nieuw perceel. Dit nieuwe perceel mag niet groter zijn dan 100m2.  

Op dit plaatje staan 2 percelen afgebeeld. Tussen de 2 percelen zijn 2 lijnen getekend. De ene lijn is de grens die op dit moment gebruikt wordt. De andere lijn is de grens die nu is vastgelegd. Het gaat om een stukje perceel wat tussen de 2 lijnen in ligt. Dit stukje moet vastgelegd worden.

Zodra de gebruiksgrens is vastgelegd krijgt B 2 percelen op naam. B moet vervolgens naar de notaris om het nieuw gevormde perceel over te dragen aan A. Als A zijn eigendom wil verkopen staan in de toekomstige verkoopakte de 2 percelen apart vermeld. 

Twijfelt u of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren?

Bij twijfel of u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie kunt laten uitvoeren, kunt u onze keuzehulp bekijken.  

Tarieven

Het tarief voor een Splitsing t.b.v. grenscorrectie bedraagt € 157,50 per nieuw gevormd perceel. Dit bedrag is vrij van btw.

Als na meting blijkt dat niet aan de voorwaarden van een grenscorrectie is voldaan, wordt het tarief voor het product Splitsen van percelen in rekening gebracht.

Bestellen

Vraag een Splitsing t.b.v. grenscorrectie met het bestelformulier Splitsing t.b.v. grenscorrectie.  

Aanvraag annuleren

Hebt u een Splitsing t.b.v. grenscorrectie aangevraagd maar wilt u deze annuleren? Dat kan natuurlijk. Wel worden er kosten in rekening gebracht als er al voorbereidende werkzaamheden zijn gedaan. U bent dan een bedrag verschuldigd voor het aan- en afmelden van de meetopdracht. Het afzeggen van een aanvraag of order regelt u met het formulier afzegging orders.