Gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 treedt er een aantal herindelingen in werking. Deze herindelingen vinden plaats in de provincies Gelderland, Groningen en Friesland. Ook vindt er dan een woonplaatsovergang plaats.

Wilt u weten om welke gemeenten en woonplaatsindeling het gaat? 

Meer informatie over deze herindelingen kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.