Geef uw mening over het gebruik van basisregistraties zoals de BRT

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit basisregistraties, zoals de BRT? Neem dan deel aan het brede gebruikersonderzoek.

In ongeveer 15 minuten doorloopt u de vragenlijst. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot en met 28 februari invullen. Wij stellen uw deelname aan dit onderzoek erg op prijs.

Meer over het onderzoek

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil inzicht krijgen in het gebruik van de gegevens uit de basisregistraties en eventuele belemmeringen hierbij. Doel van het onderzoek is om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiƫle) gebruikers. Berenschot voert het onderzoek uit in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact.

Vul de vragenlijst in