Gebruikersonderzoek basisregistraties: BAG beoordeeld met een 7,5

Begin 2020 is in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd onder gebruikers van de verschillende basisregistraties.

Uit het onderzoek blijkt dat gebruikers van de basisregistraties doorgaans tevreden zijn over gegevens van de basisregistraties en de mogelijkheden. Maar het gebruik blijkt niet altijd even gemakkelijk als een combinatie van gegevens uit meerdere basisregistraties gewenst is. 

Waardering BAG gestegen

Gebruikers van de BAG hebben de BAG gewaardeerd met een 7,5. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige meting, toen de BAG beoordeeld werd met een 7,4.

Meer informatie

De resultaten van het gebruikersonderzoek vindt u op de website van Digitale Overheid

De resultaten die betrekking hebben op het gebruik van de BAG vindt u vanaf pagina 16 in Bijlage 2 op de website van Digitale Overheid