Gebiedsfoto

Een gebiedsfoto is de basis voor de ontwikkeling en optimalisering van ruimtelijke projecten. U krijgt:

  • inzicht in omgevingsfactoren die van invloed zijn;
  • een beeld van locaties waar de meest doelmatige ontwikkelingen mogelijk zijn;
  • digitale informatie afgestemd op uw BIM-omgeving.

Beschrijving

Welke omgevingsfactoren zijn bepalend voor de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen in een gebied? Met een Gebiedsfoto krijgt u vroegtijdig in het planproces een beeld van belemmeringen en grote kostenposten waarmee u mogelijk rekening moet houden. Hierbij kunt u denken aan:

  • de ligging van Natura 2000-gebieden;
  • de locatie van kabels en leidingen;
  • cultuurhistorische en maatschappelijk belangrijke plaatsen (zoals kerkhoven);
  • rijksmonumenten.

De Gebiedsfoto is gebaseerd op betrouwbare, objectieve informatie van het Kadaster. Als u wilt, verrijken we de Gebiedsfoto met uw eigen gegevens of gegevens van derden. Zo ontstaat een overzichtelijk beeld van het gebied met informatie die relevant is voor de ruimtelijke ontwikkelingen die u wilt verwezenlijken.

Wat ontvangt u?

De Gebiedsfoto bestaat uit digitale informatie die aansluit op uw BIM-omgeving. De informatie bestaat uit de brondata (inclusief metadata), een beschrijving van de toegepaste analyses en eventueel een (analoge en digitale) rapportage.

Tarieven

Een Gebiedsfoto is maatwerk. Tijdens een verkennend gesprek geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.

Aanvraagformulier voor verkennend gesprek

Klantervaring

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoekt samen met de Provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam hoe de bereikbaarheid ook in de toekomst geborgd blijft. Bekijk hoe de Gebiedsfoto gebruikt is voor dit onderzoek in onze film op YouTube (3:17 min.).