Fouten en herstelacties BRK Levering

In BRK Levering, gebaseerd op de Vernieuwde BRK, zijn fouten geconstateerd.

In BRK Levering, gebaseerd op de Vernieuwde BRK, zijn fouten geconstateerd. Het betreft: 

  • Te hoge bestandsvolgnummers 
  • Tenaamstellingen 
  • ID’s in mutatiebestanden niet uniek 
  • Missend stukdeel 

De contactpersonen BRK Levering zijn over deze fouten én over de wijze van herstel geïnformeerd. Informeer bij uw contactpersoon welke actie uw organisatie moet nemen. Op de pagina Vernieuwing Basisregistratie Kadaster vindt u een overzicht van alle wijzigingen. Bovenstaande issues zijn in dit overzicht opgenomen.

Onze excuses voor het ongemak.