Formulier voor aansluiten netbeheerders op KLIC-WIN is beschikbaar

Op 7 december 2018 is de Regeling informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (RIBON) gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe RIBON is geldig vanaf 1 januari 2019. In de nieuwe RIBON wordt een overgangsperiode van 6 maanden gehanteerd voor het oversluiten van netbeheerders: van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Informatie ter voorbereiding op het aansluiten vindt u op de pagina: Aansluiten netbeheerder op KLIC-WIN

Starten met aansluiten via formulier

Het daadwerkelijk aansluiten van een bestaande netbeheerder start formeel met het invullen van het aansluitformulier. De link naar dit formulier is vanaf nu beschikbaar op de pagina met vervolgstappen.

We verzoeken u vriendelijk het aansluitformulier zo vroeg mogelijk in te dienen, doch uiterlijk 2 weken vóór de gewenste aansluitweek. Nadat het aansluitformulier is binnengekomen bij het Kadaster, neemt het aansluitteam binnen enkele dagen contact met u op.