Energiekenmerken gebouwde omgeving

Ondersteuning bij het bereiken van klimaatdoelstellingen in bestaande bouw:

  • inzicht in energieverbruik, CO2-uitstoot en energielabels van woningen;
  • inzicht in kosten en terugverdientijd van energiebesparende maatregelen.

Beschrijving

Behalen we onze klimaat- en energiedoelstellingen? Hoe bereik ik de juiste doelgroep voor energiebesparing? Wij geven u inzicht in de stand van zaken en mogelijkheden van uw klimaatbeleid. De resultaten kunt u op buurt-, wijk-, gemeente- of regioniveau ontvangen.

Informatiebouwstenen

Naar uw behoefte stellen we een set informatiebouwstenen samen die u kunnen helpen bij het opstellen en bereiken van klimaatdoelstellingen. Hiervoor gebruiken we gegevens van bestaande woningen en hun energiekenmerken. Waar nodig koppelen we deze gegevens aan data van andere organisaties. De bouwstenen kunnen fysiek of sociaal-economisch zijn, bijvoorbeeld:

  • energie-index en energielabels van woningen;
  • kansen voor energielabels;
  • kosten van energiebesparende maatregelen;
  • waardeontwikkeling van woningen;
  • leeftijd en inkomensindicatie van woningeigenaar;
  • samenstelling van huishoudens in een buurt.

Sociaal-economische factoren als de leeftijd en het inkomen van woningeigenaren kunnen van invloed zijn op de keuze voor een buurtsgewijze of doelgroepsgewijze aanpak.

Wat ontvangt u?

U ontvangt een compacte rapportage die afhankelijk van uw vraag bestaat uit basisinformatie en een maatwerkanalyse. De informatie wordt zowel op kaarten als in tabelvorm weergegeven.

Monitoring

Wilt u de effecten van uw klimaatbeleid volgen en meten? We kunnen de informatie ook over een langere periode in beeld brengen. Zo ziet u bijvoorbeeld de ontwikkeling van het gasverbruik en hoe dit samenhangt met uw beleid.

Tarieven

Energiekenmerken gebouwde omgeving is maatwerk. Vul het contactformulier in om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.