Eigendomskaart - Eigenarenkaart

Inzicht in uw eigendommen of de grondeigenaren in een gebied. Onmisbaar bij het opstellen van:

  • bestemmingsplannen
  • bouwplannen
  • vastgoedbeleid

Beschrijving

De Eigendomskaart en de Eigenarenkaart tonen kadastrale percelen en de administratieve gegevens van deze percelen, zoals de eigenaargegevens. U kunt kiezen voor een eenmalige levering of een abonnement. De kaarten zijn geschikt voor gebruik in geografische informatiesystemen (GIS).

  • Eigendomskaart: toont alle percelen die in het bezit zijn van een persoon of bedrijf.
  • Eigenarenkaart: toont alle eigenaren van percelen binnen een bepaald gebied. U geeft aan van welk gebied u informatie wilt ontvangen. Dit kan ook een strook zijn, zoals een groenstrook of een tracé met leidingen.

Bestandsformaten

De kaarten worden geleverd in onder andere de bestandsformaten ESRI Shape, DXF, DWG en MapInfo. Ook is het mogelijk de kaart op papier of als pdf-bestand te ontvangen.

Ondergrondkaart

U kunt de gegevens tonen op een eigen ondergrondkaart. Het is ook mogelijk een ondergrondkaart van het Kadaster te bestellen, bijvoorbeeld de Kadastrale kaart of een topografische kaart. Dit kunt u bij uw aanvraag aangeven. Ook kunt u gebruik maken van een ondergrondkaart via de webservices in Kadata internet. Lees meer over deze webservice bij 'Meer informatie'.

Tarieven

Digitaal, eerste of eenmalige levering prijs
Per perceel € 1,36
Vermeerderd met verwerkingskosten, minimaal € 73,50
Abonnement (per kalenderjaar, per 1000 percelen) € 270,00

Wilt u de Eigendomskaart of Eigenarenkaart op papier ontvangen? Vraag daarvoor een offerte aan.

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Eigendomskaart en Eigenarenkaart via offerte

Vraag een offerte aan met het aanvraagformulier Eigendomskaart - Eigenarenkaart.

Eigenarenkaart via Kadata internet

Via Mijn Kadaster kunt u de Eigenarenkaart van maximaal 100 percelen direct downloaden (voor zakelijke klanten met een abonnement). De kaart is beschikbaar in de formaten ESRI Shape, DXF, MapInfo MID/MIF en MapInfo TAB. Log in op Mijn Kadaster en ga naar Kadata internet. Na het inloggen kiest u voor het product 'Kadastrale kaart met administratie'.

Levering

Levertijd na offerteaanvraag

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een offerte. Na ontvangst van uw getekende opdracht sturen wij u binnen 5 werkdagen de Eigendomskaart of Eigenarenkaart toe per e-mail of post (papier of cd-rom).

Kiest u voor een abonnement? Dan sturen wij u binnen 5 werkdagen de eerste levering. Afhankelijk van de gekozen frequentie, ontvangt u volgende leveringen voor de 15e van elke volgende kalendermaand.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt de Eigenarenkaart direct inzien en downloaden. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster.

Meer informatie

Ondergrondkaart via webservice

U kunt ook gebruik maken van een ondergrondkaart via onze webservices in Kadata internet. Zo kunt u een kaartbeeld via uw eigen applicatie gebruiken zonder dat u de kaartgegevens in huis hebt. Om gebruik te maken van de de webservice hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. Hebt u al een abonnement op Mijn Kadaster? Neem dan contact op met uw beheerder. Deze kan u toegang verschaffen tot de webservice. Overheden kunnen voor ondergrondkaarten gebruik maken van een webservice via PDOK.