Eigenaarsinformatie

Eigenaarsinformatie bevat actuele informatie uit de openbare registers van een gerechtigde, zoals:

 • welke eigendommen de gerechtigde op naam geregistreerd heeft staan
 • welke beperkingen er gelden voor het gebruik van deze eigendommen
 • wat de laatste verkoopprijs is van deze eigendommen

Beschrijving

Bent u op zoek naar welke eigendommen een persoon op naam geregistreerd heeft staan? Bestel dan eigenaarsinformatie van het Kadaster. Hiermee krijgt u informatie over een persoon en de geregistreerde objecten die deze persoon op naam heeft staan.

U ziet:

 • de naam van de gerechtigde
 • een overzicht van de percelen waarop de gerechtigde rechten heeft
 • welk aandeel de gerechtigde op de betreffende percelen heeft
 • welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is)
 • wat de oppervlakte is (niet bij appartementen)
 • de verkoopprijs* uit de laatste verkoopakte

* In enkele gevallen is de laatste verkoopprijs van een woning niet bekend. Kijk bij 'Meer informatie'.

Bij Eigenaarsinformatie ziet u niet welke hypotheken en/of beslagen zijn geregistreerd. Die vindt u wel bij Hypotheekinformatie.

Tarieven

Eigenaarsinformatie Prijs
per object € 2,95
per post (gewaarmerkt exemplaar) per object € 18,95

Deze bedragen zijn vrij van btw.

Bestellen

U kunt Eigenaarsinformatie via Kadaster-on-line of KIK Inzage afnemen. Hiervoor is een abonnement op Mijn Kadaster nodig. Lees meer hierover op de pagina BRK Inzage (Inzage in de Basisregistratie Kadaster).

Gewaarmerkt exemplaar bestellen?

Onze eigenaarsinformatie is niet gewaarmerkt. Hebt u een officieel bewijsstuk nodig van de kadastrale gegevens van een (niet)natuurlijk persoon, bijvoorbeeld bij een geschil of voor een subsidieaanvraag? Dan bestelt u een gewaarmerkt exemplaar. Verzending hiervan gaat per post.

Levertijd

Het product Eigenaarsinformatie is direct leverbaar via Kadaster-on-line of KIK-inzage.

Voor gewaarmerkte producten, producten aangevraagd via het bestelformulier of producten die niet direct leverbaar geleverd kunnen worden, geldt een levertijd van 2 werkdagen.

Meer informatie

In enkele gevallen ontbreekt de laatste verkoopprijs van een woning. In de volgende gevallen is deze niet bekend;

 • als er geen postcode en huisnummer in de akte staan (bijvoorbeeld bij een recreatiewoning)
 • als het gaat om een voormalige huurwoning
 • als een bouwkavel of een ander stuk grond is gekocht. In dit geval staat in de akte alleen de prijs van de grond
 • als een perceel na de overdracht gesplitst is. Het is dan niet meer duidelijk welk bedrag voor welk deel is betaald
 • als de overdracht niet het gevolg is van verkoop, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of erfenis
 • als de aankoopprijs kleiner is dan €5.000,- of groter dan € 5.000.000