Digitale wegenlegger

De Digitale wegenlegger:

  • draagt bij aan de rechtszekerheid van inwoners van uw gemeente
  • bevordert de transparantie richting de inwoners van uw gemeente
  • lost geschillen over gebruik en onderhoud van wegen eenvoudiger op
  • borgt de openbaarheid van wegen en paden
  • is gemakkelijker te raadplegen en te wijzigen dan een analoge versie, en vergemakkelijkt overdracht tussen wegbeheerders

Beschrijving

Elke gemeente in Nederland moet op grond van de Wegenwet over een wegenlegger beschikken. Een wegenlegger toont de openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom en hoe de verantwoordelijkheid en onderhoudsplicht voor deze wegen is georganiseerd. De Digitale wegenlegger bestaat uit een gedigitaliseerde kaart met informatie over alle wegen, duikers en kunstwerken en de toegangswegen naar de treinstations.  

Tarieven

De Digitale wegenlegger is maatwerk. U geeft aan wat uw wensen zijn en ontvangt op basis daarvan een offerte. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met het formulier.   

Meer informatie

Hoe wordt de Digitale wegenlegger gemaakt?

De basis voor de gedigitaliseerde wegenlegger zijn de wegen uit de Top10NL van het Kadaster. Aan deze wegen koppelen wij informatie uit gemeentelijke bronnen (o.a. informatie uit het wegenbeheerpakket) en de kadastrale systemen.

Wie beheert de weg buiten de bebouwde kom?

Het Kadaster maakt onder meer digitale wegenleggers voor gemeenten. Dirk Achterberg van de gemeente Noord-Beveland: "Digitaal betekent gemakkelijker te raadplegen en te wijzigen."

 

Lees het volledige artikel op Kadaster.nl