De gewijzigde Wet BAG officieel van start

Op 1 juli is de gewijzigde Wet BAG officieel in werking getreden. De handboeken, verdiepingsdocumenten en catalogus van vóór 1 juli 2018 zijn vervallen.

De Catalogus BAG 2018 en de BAG Praktijkhandleiding zijn in de plaats gekomen van de handboeken, verdiepingsdocumenten en de vorige catalogus. U vindt de nieuwe Catalogus BAG op de website van het ministerie van BZK

We streven ernaar om de Catalogus en de Praktijkhandleiding allesomvattend te laten zijn. Hierbij is de Catalogus normatief. De Praktijkhandleiding volgt de Catalogus en is informatief. De Praktijkhandleiding heeft dan ook géén juridische status. Dat betekent bijvoorbeeld dat de uitkomst van objectafbakening niet afhankelijk kan of mag zijn van de Praktijkhandleiding.

Praktijkhandleiding ondersteunt bronhouders

De Praktijkhandleiding is openbaar en gericht op de ondersteuning van bronhouders bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in de dagelijkse praktijk. Het beheer van de Praktijkhandleiding is flexibeler dan eerder geldende documentatie, zoals het Objectenhandboek, waardoor we ook beter kunnen inspelen op actuele thema’s.

Inhoud Praktijkhandleiding

De inhoud van de Praktijkhandleiding is erop gericht om vanuit de inhoud van de Catalogus een praktijkgerichte toelichting te geven. Dat doen we ondere andere via vragen die we krijgen via de helpdesk. Graag nodigen we gebruikers uit om voorbeelden en verbeteringen te blijven aandragen die de actualiteit kunnen waarborgen. Het ministerie van BZK en het Kadaster voeren daarbij de regie en redactie op de inhoud en zorgen voor een juridische toets. Een groot voordeel van de aangeboden vorm is dat de inhoud van de Praktijkhandleiding nu via zoekmachines eenvoudig te vinden is en dat er ook eenvoudig naar kan worden verwezen. 

Bronhoudersbijeenkomsten

Voor de totstandkoming van de Praktijkhandleiding zijn de afgelopen maanden 4 bronhouderbijeenkomsten gehouden met zo’n 25 tot 30 deelnemers. Daarbij is gekeken in welke mate de inhoud van de huidige aangeboden informatie behouden en geactualiseerd moest worden, en welke informatie kon verdwijnen. Bovendien hebben we de werking getoetst van de website waarop de Praktijkhandleiding staat. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot de huidige versie van de Praktijkhandleiding.

Samen voor hetzelfde doel

Dat bronhouders enthousiast zijn over de samenwerking blijkt uit het volgende citaat van een van hen: "De totstandkoming van de praktijkuitwerking vond ik een boeiend proces. Het was erg mooi om te zien dat wij allemaal met hetzelfde doel aan tafel zaten: een zo bruikbaar mogelijke handleiding realiseren voor de invulling van BAG 2.0. Ik vond het heel plezierig om op deze manier een bijdrage te leveren aan de landelijke invulling van de BAG." 

Naar de Praktijkhandleiding