Dashboard geeft afnemers inzicht in de kwaliteit van de gegevens in de BAG

Kwaliteitsdashboard voor afnemers medio januari 2017 beschikbaar

De kwaliteit van de gegevens in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is hoog, een belangrijke voorwaarde voor het gebruik ervan. Met gegevens die van goede kwaliteit zijn, vergroot de overheid de dienstverlening richting burgers.

Uit het BAG afnemersonderzoek 2015 kwam als verbetersuggestie om afnemers inzicht te geven in de kwaliteit van de gegevens. Naar aanleiding van het onderzoek en in opdracht van het bestuursorgaan van de BAG (BAG BAO), ontwikkelt het Kadaster op dit moment een kwaliteitsdashboard voor afnemers. In dit dashboard vinden afnemers fouten en opvallende signalen uit de gegevens in de Landelijke Voorziening BAG. In januari 2017 stelt het Kadaster dit kwaliteitsdashboard voor afnemers ter beschikking via de pagina BAG kwaliteitszorg.

Bronhouders

In samenwerking met bronhouders wordt constant gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de BAG gegevens. Ter controle en verbetering van de gegevens presenteren we deze sinds een jaar via een dashboard aan bronhouders.