Congres stedelijke kavelruil in de praktijk

Kom donderdag 5 april naar het congres over stedelijke kavelruil met minister Kajsa Ollongren van BZK als spreekster

Donderdag 5 april organiseert het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil een congres over stedelijke kavelruil. Dit stimuleringsprogramma is een samenwerkingsverband van het Kadaster en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is interessant voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is. Werkwijze, randvoorwaarden, ontwikkelingen en financiĆ«le aspecten maar ook ervaringen en resultaten van de eerste pilotprojecten stedelijke kavelruil komen aan bod. 

Minister Kajsa Ollongren van BZK geeft in het hoofdprogramma haar visie op gebiedsontwikkeling in de stad. In de verschillende masterclasses en workshops daarna komen concrete kavelruilprojecten in beeld. Er wordt ingegaan op de samenwerking met eigenaren en initiatieven die genomen zijn door private partijen. Maar ook hoe een project te starten en een visie tot uitvoering te brengen. 

Aanmelden en meer informatie 

Ga naar de website stedelijke kavelruil.

Genodigden:

  • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
  • Ingenieur- en Adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
  • Beleggers/projectontwikkelaars
  • Centrum-, gebieds-, binnenstadmanagers, parkmanagers
  • Vastgoednotarissen
  • Vertegenwoordigers van universiteiten
  • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen