Calamiteitenmelding

Kunt u niet wachten met graven omdat er persoonlijk letsel of schade dreigt? Doe dan een calamiteitenmelding via Mijn Kadaster. U ontvangt direct informatie die u nodig hebt om snel en zorgvuldig te kunnen graven.

Beschrijving

U bent wettelijk verplicht een melding te doen wanneer u wilt graven met een graafmachine. Ook wanneer de graafwerkzaamheden niet kunnen wachten vanwege een calamiteit.

Voor een gebied van maximaal 500 x 500 meter is 1 calamiteitenmelding voldoende. Voor grotere gebieden moet u meerdere meldingen doen.

Wanneer is er sprake van een calamiteit?

Volgens de WIBON is sprake van een calamiteit als:

  • zich een onverwachte gebeurtenis voordoet waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt.
  • er sprake is van ernstige leveringsonderbrekingen (denk aan een ziekenhuis zonder stroom, beschadigde gasleiding met gasuitstroom, overstroming door een lekkende waterleiding).

Wanneer de calamiteit is veroorzaakt door graafwerkzaamheden en de kabel- en leidinginformatie al ter plekke aanwezig is, hoeft u geen Calamiteitenmelding te doen.

Let op! Mogelijke boete bij onterechte calamiteitenmelding

De eerstvolgende werkdag na de Calamiteitenmelding moet u deze verantwoorden bij het Agentschap Telecom (toezichthouder op de WIBON). Het Agentschap Telecom beoordeelt of de melding terecht was. Concluderen zij dat uw Calamiteitenmelding niet terecht was dan leggen zij u mogelijk een boete op.

U gebruikt voor deze verantwoording het formulier op de website van het Agentschap Telecom. U vindt het formulier onderaan de pagina.

Ga naar de website van het Agentschap Telecom

Tarief

Calamiteitenmelding: € 15,00. Dit bedrag is vrij van btw.

Wat moet u doen?

Een calamiteitenmelding doet u via Mijn Kadaster.

Bent u niet in de gelegenheid de calamiteitenmelding via Mijn Kadaster te doen? Neem dan telefonisch contact op met de Klantenservice KLIC op (0800) 0080 en houd uw relatienummer en inlogcode bij de hand. 

Levering

Na het doen van een Calamiteitenmelding ziet u direct op uw scherm een overzicht met de volgende informatie:

  • gegevens van netbeheerders die kabels en leidingen in het graafgebied hebben liggen
  • een lijst met noodnummers waarop deze netbeheerders bereikbaar zijn
  • informatie over aan- of afwezigheid van ‘buisleidingen gevaarlijke inhoud’
  • of er sprake is van een veiligheidsgebied

Deze informatie krijgt u ook per e-mail toegestuurd.

Wat moet u doen als er een ‘buisleiding gevaarlijke inhoud’ in het gebied is?

Is er sprake van een 'buisleiding gevaarlijke inhoud', zoals een buisleiding voor het vervoer van brandbare vloeistoffen? Dan bent u verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden telefonisch contact op te nemen met de verantwoordelijke netbeheerder. Het telefoonnummer vindt u op de ontvangstbevestiging of op uw beeldscherm na het doen van de melding. In alle andere gevallen beoordeelt u zelf of contact met een netbeheerder noodzakelijk is.

Wat moet u doen als er sprake is van een veiligheidsgebied?

Is er sprake van een veiligheidsgebied zoals een vliegveld, kerncentrale of defensieterrein? Dan bent u verplicht voor aanvang van de graafwerkzaamheden contact op te nemen met de beheerder van het veiligheidsgebied. De contactgegevens vindt u op de ontvangstbevestiging of op uw beeldscherm na het doen van de melding.

Meer informatie leest u op de pagina Veiligheidsgebieden.

Vragen?

Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onze Klantenservice.